SOFTWARE

Met het E-Wegen software pakket is het mogelijk om steekproefsgewijs voorverpakte levensmiddelen te wegen, door gewichtseigenschappen te onderzoeken onder E-Wegen. Dit betekend dat men levensmiddelen op een weegschaal plaatst, waarna de software de gemiddelden berekend en kijkt of dit binnen de vooruit gestelde toleranties past. De afmetingen, soorten gewichten en capaciteiten van diversen producten worden in een database op elkaar afgestemd. De resultaten geven een accuraat beeld en uit de data kan worden gezien of deze reproduceerbaar zijn.

Naast het registeren in kg is er ook de mogelijkheid om in liters te registreren. Vallen de waarde binnen de vooruit gestelde toleranties? Dan mag er een E op de verpakking worden geplaatst. Het instrument is uitermate geschikt voor Research & Development en afdelingen op de kwaliteitscontrole.

BEKIJK ONS E-WEGEN SOFTWARE